Privacybeleid

Hoe wij met uw privacy omgaan


Luthan Fotografie, gevestigd aan Oranje Nassaustraat 20, 4751BL, Oud Gastel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens worden verwerkt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens zie Contact

Persoonsgegevens die wij verwerken

Luthan Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Telefoonnummer- E-mailadres- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@luthan-fotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Luthan Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling- U te kunnen bellen of e-mailen (indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren)- Om goederen en diensten bij u af te leveren. Luthan Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Luthan Fotografie neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Luthan Fotografie) tussen zit. Luthan Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Strato, Photoshop, Lightroom en het Windows Office pakket.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Luthan Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn als de opdracht is opgeleverd van maximaal 7 jaar bewaren. Indien de klant aangeeft deze eerder verwijdert te willen hebben is dat in samenspraak mogelijk. De back-up van de beelden worden in dat geval vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Luthan Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hierbij is tijdens de samenwerking met een derde partij om ariaal foto’s te maken met een drone.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Luthan Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deze kunt u opvragen via de mail. U kunt ook het verzoek plaatsen om uw gegevens na een shoot of opdracht te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@luthan-fotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Luthan Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Luthan Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Luthan Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@luthan-fotografie.nl. We leggen u dan graag uit wat onze voorgenomen maatregelen zijn indien u een opdracht heeft geplaatst.

Tot slot

Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@luthan-fotografie.nl